Ο αριθμός των εισακτέων στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.

Τον αριθμό εισακτέων στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ ανακοινώνει σήμερα το υπουργείο Παιδείας.

Οι ανακατανομές των εισακτέων συγκριτικά με το προηγούμενο έτος (συνολικά θα είναι σχεδόν 70.000, περίπου όσοι πέρυσι), ενισχύουν τις παραγωγικές και θετικές σχολές κατά 3%-5% ανά περίπτωση, εις βάρος των θεωρητικών σχολών, όπως οι φιλολογικές και οι θεολογικές. Δυσκολότερη θα είναι φέτος η εισαγωγή υποψηφίων στο 1ο Πεδίο (ανθρωπιστικών επιστημών), που χάνει 720 εισακτέους και ευκολότερη στα υπόλοιπα, στα οποία μοιράζονται οι απώλειες του 1ου - ιδιαίτερα στο 2ο (θετικών επιστημών) και στο 5ο (οικονομικών).
 
Ευνοημένοι θα είναι όσοι στοχεύουν στο 2ο, 4ο και 5ο επιστημονικό πεδίο. Δηλαδή φέτος θα είναι περισσότεροι οι φοιτητές που θα απορροφηθούν σε Πολυτεχνικές σχολές που εντάσσονται στο 4ο επιστημονικό, σε τμήματα Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Γεωγραφίας του 2ου επιστημονικού πεδίου, αλλά και σε Οικονομικά τμήματα του 5ου πεδίου.
Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *