Ο αριθμός των εισακτέων σε κάθε τμήμα των ΑΕΙ και ΤΕΙ

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τον αριθμό εισακτέων στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους παρακάτω πίνακες:

Posted in ¨ΑΝΟΔΟΣ¨: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *