Οι Φινλανδοί είναι ΑΧΑΡΙΣΤΟΙ!

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟ 1994

Όταν η Ελλάδα βοηθούσε τη Φινλανδία να μπει στην Ευρώπη!

Όταν η Ελλάδα βοηθούσε τη Φινλανδία να μπει στην Ευρώπη

 Η Φινλανδία που τώρα πρωτοστατεί στην έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η χώρα που μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την προεδρεία της Ελλάδας και στη Σύνοδο που έγινε στην Κέρκυρα. Μάλιστα ο Ανδρέας Παπανδρέου πρωτοστάτησε για ξεπεραστούν ανυπέρβλητα προβλήματα που υπήρξαν για την ένταξη στην Ένωση τόσο της Φινλανδίας, όσο και της Σουηδίας, αλλά και της Αυστρίας.

Στη Σύνοδο της Κέρκυρας, επί της τρίτης ελληνικής προεδρίας, το 1994, ήταν που επικυρώθηκαν οι όροι ένταξης των τριών χωρών στην «οικογένεια» της Ενωμένης Ευρώπης και αφού η Ελλάδα επέμεινε σθεναρά, παρά τις ισχυρές αντιρρήσεις που υπήρχαν και τη δυσκολία σε νομικό επίπεδο.

Η Φινλανδία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιανουάριο του 1995. Έναν χρόνο νωρίτερα, τίποτε δεν προδίκαζε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Τα κράτη-μέλη εξέφραζαν ισχυρές επιφυλάξεις σε όλα τα επίπεδα. Αναφέρονταν στις συνέπειες σε οικονομικό επίπεδο, δεν είχε προβλεφθεί η ενοποιητική διαδικασία για τις συγκεκριμένες χώρες και γενικά υπήρχαν θέματα που απαιτούσαν πολιτικές αποφάσεις και υπέρβαση των τυπικών λειτουργιών.

Η ελληνική προεδρία δεν χειρίστηκε απλώς το θέμα. Στο πρόγραμμά της, ως βασικός άξονας, ήταν η διευθέτηση της ένταξης των τριών αυτών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα, σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, λόγω της εφαρμογής της πολύπλοκης Συνθήκης του Μάαστριχτ, επέμεινε στο πλάνο της, βρήκε τρόπους να επιλύσει τα θέματα που εκκρεμούσαν και να γεφυρώσει τις διαφορετικές απόψεις που εκφράζονταν, ανοίγοντας διάπλατα την ευρωπαϊκή πόρτα στη Φινλανδία και στις Αυστρία, Σουηδία.

Τον Ιανουάριο του 1994 η χώρα μας ανέλαβε για τρίτη φορά την προεδρία της ΕΕ. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, ο βασικός άξονας του ελληνικού προγράμματος ήταν η υλοποίηση της ιδέας της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Στη Σύνοδο κορυφής τον Ιούνιο (24-25), οι αποφάσεις που ελήφθησαν καθόρισαν το μέλλον και άλλαξαν το ρού της ιστορίας της ΕΕ. Τα προβλήματα που έχριζαν άμεσης αντιμετώπισης ήταν πολλά και σημαντικά. Η ανεργία, η εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια ήταν μόνο μερικά από αυτά που κλήθηκε να βρει λύσεις η ελληνική προεδρία, εκτός της τέταρτης διεύρυνσης της ΕΕ.

Όταν η Ελλάδα βοηθούσε τη Φινλανδία να μπει στην Ευρώπη

Στην Κέρκυρα ολοκληρώθηκαν, γεφυρώθηκαν και ξεπεράστηκαν οριστικά οι αντιθέσεις. Εάν δεν επέμενε η ελληνική προεδρία, η Φινλανδία δεν θα είχε ενταχθεί, τουλάχιστον την περίοδο εκείνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, στην ίδια Σύνοδο, η Ελλάδα προώθησε το σχέδιο διεύρυνσης της προς το Νότο και την Ανατολική Ευρώπη, ώστε να διασφαλιστούν η σταθερότητα και οι σχέσεις συνεργασίας με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Εν κατακλείδι, η Φινλανδία, η οποία σήμερα τίθεται ανοικτά κατά της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και της έννοιας της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, οφείλει εν πολλοίς την ένταξή της στην ΕΕ στη χώρα μας και στην επιμονή της στην ιδέα μίας πραγματικά Ενωμένης Ευρώπης, με ισότιμα μέλη και στήριξη σε όλα τα επίπεδα.

Πηγή protothema.gr

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *