Οι συμβάσεις για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα μαθήματα Γενικού Λυκείου

Το ΔΣ το Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ενέκρινε τη σύναψη σύμβασης για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Γενικού Λυκείου. Για να ανοίξετε τα πρακτικά του ΙΕΠ πατήστε εδώ

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *