Οι μαθητές των ιδιωτικών θα εξετάζονται από καθηγητές του δημοσίου!

Στον ασφυκτικό έλεγχο υπουργείου Παιδείας φαίνεται ότι περνούν τα ιδιωτικά σχολεία, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η πολιτική ηγεσία μελετά το ενδεχόμενο οι απολυτήριες εξετάσεις να γίνονται με την εποπτεία καθηγητών του Δημοσίου. Σύμφωνα με το ΕΘΝΟΣ, το σχέδιο προβλέπει την ύπαρξη επιτροπών που θα αποτελούνται από καθηγητές οι οποίοι υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευσή και θα έχουν την ευθύνη για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών των μαθητών στα ιδιωτικά Σχολεία, στις απολυτήριες γραπτές εξετάσεις της Γ’ Γυμνασίου και της Γ’ Λυκείου. Πρόθεση του υπουργείου είναι τα θέματα σε κάθε μάθημα να τα βάζουν δύο καθηγητές δημόσιου σχολείου, οι οποίοι θα βαθμολογούν τα γραπτά των μαθητών και ταυτόχρονα θα έχουν την ευθύνη για την έκδοση των απολυτηρίων τίτλων. Πάντως όσον αφορά στους τίτλους σπουδών, η Ελλάδα οφείλει να συμμορφωθεί στις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει ζητήσει να ληφθούν μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών αλλά και για τον έλεγχο της νομιμότητας των διαδικασιών έκδοσης τίτλων από τους παρόχους αυτούς, ώστε να διασφαλισθεί η ίση αντιμετώπιση μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.

Η Κομισιόν

Όπως υπογραμμίζουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί(ΟΙΕΛΕ) το 2015 η Κομισιόν επέβαλε «στην ελληνική πολιτεία να νομοθετήσει, προκειμένου να αποκατασταθούν συνθήκες διαφάνειας και νομιμότητας στην ιδιωτική εκπαίδευση. Αυτό ακόμη δεν έχει συμβεί. Σε περίπτωση, λοιπόν, που δεν υπάρξει νομοθετική παρέμβαση για την αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας στον χώρο μας θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και της νομιμότητας της έκδοσης των τίτλων σπουδών στα ιδιωτικά σχολεία με δημόσιο έλεγχο. Οποιαδήποτε μέθοδος διασφάλισης και αν επιλεγεί από την πολιτεία , θα πρέπει να ισχύσει ενιαία για όλους τους τύπους ιδιωτικών σχολείων, ισότιμων ή μη».

Στη χώρα μας το καθεστώς ελέγχου των ιδιωτικών σχολείων αλλάζει ανάλογα με τις κυβερνήσεις. Σήμερα ο έλεγχός τους επανήλθε στο υπουργείο Παιδείας, το οποίο προσπαθεί να επιβάλει κάποιους κανόνες λειτουργεία, τους οποίους ζητούν και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, αλλά δεν θέλουν φυσικά οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι μιλούν για απαράδεκτες κρατικές παρεμβάσεις στα σχολεία τους. Η Ελλάδα πάντως συγκαταλέγεται στις χώρες με τα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία, μαζί με την Μάλτα, την Κύπρο, την Πορτογαλία, την Πολωνία και τη Βουλγαρία, Αντίθετα ελάχιστη ή και καθόλου ιδιωτικά σχολεία έχουν χώρες όπως η Φιλανδία, η Σουηδία, η Δανία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Γαλλία, και το Βέλγιο. Μάλιστα στις σκανδιναβικές χώρες, που έχουν τα πλέον άρτια εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη, η εποπτεία της πολιτείας είναι στενή και απαγορεύεται η καταβολή διδάκτρων.

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *