Οι ημέρες εφημεριών των σχολείων ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Με έγγραφο του υπουργείου Παιδείας καθορίστηκαν οι ημέρες τις οποίες θα εφημερεύουν τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Οι εφημερίες των σχολείων κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, αποσκοπούν στο να διευκολυνθεί η διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς και να προωθηθούν τα σχολικά βιβλία.

Αναλυτικά:

Τη Δευτέρα θα εφημερεύουν τα σχολεία αρμοδιότητας της ΔΔΕ Γ Αθήνας και της ΔΔΕ Δυτικής Αττικής.

Την Τρίτη θα εφημερεύουν τα σχολεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Α Αθήνας.

Την Τετάρτη τα σχολεία αρμοδιότητας της ΔΔΕ Β Αθήνας και Ανατολικής Αττικής.

Την Πέμπτη θα εφημερεύουν τα σχολεία της ΔΔΕ Δ Αθήνας.

Την Παρασκευή θα εφημερεύουν τα σχολεία της ΔΔΕ Πειραιά.

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *