ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ: Οι πιθανές σχολές για κάθε Επιστημονικό Πεδίο

Mε το ΝΕΟ Εξεταστικό σύστημα έχουμε πέντε Επιστημονικά Πεδία, στα οποία υπάρχει πρόσβαση από τρεις Ομάδες Προσανατολισμού Σπουδών μέσω ενός πέμπτου προαιρετικού μαθήματος. Η έκθεση παραμένει κοινό πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα και για τις τρεις Ομάδες.

Πρώτες εκτιμήσεις-πληροφορίες:

  • Από την Ομάδα Ανθρωπιστικών σπουδών υπάρχει πρόσβαση στις Παιδαγωγικές και τις Νοσηλευτικές σχολές. Η πρόσβαση όμως στις Ιατρικές σχολές από τις Ομάδες Ανθρωπιστικών σπουδών και Οικονομίας και Πληροφορικής καθίσταται πρακτικά αδύνατη. Οι υποψήφιοι αυτών των ομάδων θα έχουν μειωμένα μόρια για τις Ιατρικές σχολές με βάση κάποιους συντελεστές βαρύτητας στα μαθήματα.
  • Οι σχολές πληροφορικής έχουν πρόσβαση από την 3η Ομάδα καθώς και όλες οι Οικονομικές. Οι σχολές Μηχανικών Η/Υ στα Πολυτεχνεία και τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Κρήτης και Πειραιά θα έχουν πρόσβαση από την 2η Ομάδα.
  • Οι Κοινωνικοπολιτικές σχολές, οι Ψυχολογίες και πιθανότατα τα τμήματα ΜΜΕ θα έχουν πρόσβαση από την 1η Ομάδα.
  • Οι πρόσβαση στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές σχολές θα εξακολουθήσει να γίνεται ανάλογα με το επιστημονικό αντικείμενο. Π.χ. στη σχολή Ικάρων με Μαθηματικά από τη 2η Ομάδα, στις στρατιωτικές Ιατρικές με Βιολογία, στις αστυνομικές από την 3η Ομάδα κ.ο.κ.
  • Τα ΤΕΦΑΑ θα έχουν πρόσβαση από όλες τις Ομάδες.

Σε γενικές γραμμές ο σχεδιασμός φαίνεται ικανοποιητικός, ομαδοποιεί τα εξεταζόμενα μαθήματα ενώ και οι τρεις Ομάδες Προσανατολισμού διαθέτουν πλέον ίσης δυσκολίας μαθήματα.  

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *