Μια άσκηση στα ακρότατα ...

Γ2. Έστω μια συνάρτηση f συνεχής στο [α, β] και με f(\frac{\alpha+\beta}{3})=f(\frac{\alpha+\beta}{2})=0. Αν η f στρέφει τα κοίλα άνω στο [α, β] να δείξετε ότι:

  1. f(\alpha)\cdot f(\beta)>0.
  2. Η f παρουσιάζει ελάχιστο στο (α, β).

Δείτε εδώ τη λύση

Posted in Blog – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *