Άσκηση πάνω στις περιεκτικότητες των διαλυμάτων και τη στοιχειομετρία

Α3. Διαθέτουμε τα παρακάτω τρία υδατικά διαλύματα:

Δ1: 500 g διαλύματος NaOH με πυκνότητα 1,25 g/mL που περιέχει 20 g καθαρού NaOH.

Δ2: Διάλυμα NaOH με περιεκτικότητα 8% w/v.

Δ3: Διάλυμα HCI 0,2 M.

α) Να υπολογίσετε τις περιεκτικότητες %w/w και %w/v του διαλύματος Δ1.

β) Να υπολογίσετε την μοριακή κατόγκο συγκέντωση του Δ1.

γ) Να βρείτε τον όγκο του νερού που πρέπει να προστεθεί στο διάλυμα Δ2 ώστε να προκύψει διάλυμα Δ4 0,5 Μ.

δ) Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμιχθούν τα διαλύματα Δ1 και Δ2 ώστε να προκύψει διάλυμα Δ5 0,5 Μ;

ε) Πόσα mL από το διάλυμα Δ2 απαιτούνται για την πλήρη εξουδετέρωση του μισού διαλύματος Δ3;

στ) Πόσα g Zn μπορούν να διαλυθούν στο υπόλοιπο μισό του διαλύματος Δ3;

Δείτε εδώ τη λύση

Posted in Blog – ΧΗΜΕΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *