Μελέτη αυτοκινήτου που εισέρχεται σε κυκλική πλατεία

Β2. Ένα αυτοκίνητο μάζας 800kg, το οποίο κινείται με σταθερή ταχύτητα σε οριζόντιο επίπεδο, εισέρχεται σε κυκλική πλατεία διαμέτρου 29,4m. Η εμπόδιση της πλευρικής ολίσθησης του αυτοκινήτου συμβαίνει λόγω της τριβής μεταξύ των τροχών και του οδοστρώματος και έτσι η τριβή λειτουργεί ως κεντρομόλος δύναμη.

131018_AR_4C_Green_Hell_02

1) Εάν αυτή η τριβή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25% του βάρους του αυτοκινήτου, υπολογίστε τη μεγίστη ταχύτητα (σε km/h) με την οποία μπορεί να κινείται το αυτοκίνητο χωρίς να ολισθαίνει σε αυτήν την στροφή.

2) Θα επηρεαστεί το όριο αυτό της ταχύτητας εάν στο όχημα επιβαίνουν τέσσερα άτομα με αποσκευές, δηλαδή επιπλέον συνολικού βάρους 400kg, και αν ναι πόσο (σε km/h);

3) Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω ολίσθησης και άμεση ακινητοποίηση του οχήματος μέσα σε χρόνο έστω 1s, υπολογίστε την δύναμη την οποία θα δεχθεί το όχημα και οι επιβαίνοντες.

4) Ποια είναι η δράση του αερόσακου και της ζώνης ασφαλείας σε ένα αυτοκίνητο;

 (Δίνεται g = 9,8 m/s2)

Δείτε εδώ τη λύση

 

Posted in Blog – ΦΥΣΙΚΗ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *