Μέχρι πότε μπορούν οι μαθητές του Λυκείου να αλλάξουν τις προτιμήσεις τους

Οι μαθητές της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου έχουν δικαίωμα να αλλάξουν:

➢    την προτίμησή τους για την ξένη γλώσσα έως και την 25η Σεπτεμβρίου, και

➢    το μάθημα επιλογής έως και την 30ή Σεπτεμβρίου .

•    Οι μαθητές της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου έχουν δικαίωμα να αλλάξουν Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού έως και την 30ή Σεπτεμβρίου.

•    Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου έχουν δικαίωμα να αλλάξουν:

➢    Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού έως και την 20ή Σεπτεμβρίου , και,

➢    μάθημα επιλογής έως και την 30ή Σεπτεμβρίου.

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *