Μέχρι πότε μπορεί να αλλάξει η Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού;

Μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου οι μαθητές επιβεβαιώνουν την αρχική δήλωση!

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η κατανομή των σχολών ανά επιστημονικό πεδίο παρόλα αυτά οι μαθητές της Β Λυκείου σε αρκετές περιπτώσεις, όπως ενημερωθήκαμε, καλούνται από τις Διευθύνσεις των σχολείων να δηλώσουν την Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού.
Οι Διευθύνσεις των σχολείων προχωρούν σε αυτή την κίνηση προκειμένου να κάνουν έναν προγραμματισμό για το νέο σχολικό έτος. Σύμφωνα με τα όσα ψηφίστηκαν οι µαθητές της Γ΄ Τάξης Ηµερησίου και Δ΄ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου µε την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ής Σεπτεµβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Οµάδας Μαθηµάτων Προσανατολισµού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους µονάδα, προ της λήξης του προηγούµενου διδακτικού έτους. Έκαστος µαθητής επιλέγει υποχρεωτικά µία (1) Οµάδα Μαθηµάτων Προσανατολισµού.
Με βάση τα παραπάνω οι μαθητές μπορούν μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου να αλλάξουν την αρχική τους δήλωση. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο νομοσχέδιο του υπουργείο Παιδείας με απόφαση του υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται η ακριβής κατάταξη των Τµηµάτων στα Επιστηµονικά Πεδία και οι συντελεστές βαρύτητας σε δύο (2) µαθήµατα ανά Σχολή ή Τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση. Οι προαναφερθείσες αποφάσεις εκδίδονται το αργότερο µέχρι τη λήξη εκάστου σχολικού έτους και ισχύουν για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόµενου σχολικού έτους.

Καλόγηρος Βασίλειος
Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *