Λύση τριγωνομετρικής εξίσωσης

Β4. Να λυθεί η εξίσωση  \epsilon\phi(2x-\frac{\pi}{4})=\frac{\sqrt{3}}{3}</p>
<p>  στο διάστημα [0,\pi)</p>
<p>

Δείτε εδώ τη λύση

Posted in Blog – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *