«Κόκκινη» κάρτα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από ΕΕ!

«Συνελήφθη» αδιάβαστη και μένει μετεξεταστέα η Ελλάδα όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση της προόδου του στρατηγικού πλαισίου «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020», οι επιδόσεις της χώρας μας είναι θλιβερές.

Όπως αναφέρεται η εικόνα που παρουσιάζει η Ελλάδα σε τομείς όπως η επιτυχής μετάβαση από την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, οι επιδόσεις των 15χρονων σε βασικές δεξιότητες και ησυμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση είναι απογοητευτικές.

Έτσι, η ΕΕ (για μια ακόμη φορά) προχωρά σε συστάσεις στη χώρα μας: Συγκεκριμένα ζητά:

•  Τον εκσυγχρονισμό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να μειωθούν τα υψηλά ποσοστά αποτυχίας των μαθητών

•  Την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης στους εκπαιδευτικούς των δύο πρώτων βαθμίδων

•  Την εξοικονόμηση πόρων λόγω χαμηλής κρατικής χρηματοδότησης, με μέτρα όπως είναι ο «εξορθολογισμός» των σχολικών μονάδων, ανοίγοντας «παράθυρο» για νέες συγχωνεύσεις και καταργήσεις

•  Την ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπου φοιτά το 33,1% των μαθητών έναντι 50,4% στην Ευρώπη, αλλά και τη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας.

•  Την προσαρμογή της ανώτατης εκπαίδευσης με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας με στόχο να μειωθούν τα ποσοστά ανεργίας των νέων πτυχιούχων.

Πάντως, η Ελλάδα παίρνει και έναν «έπαινο» καθώς όσον αφορά τους νέους ηλικίας 18-24 ετών που δεν συνεχίζουν τις σπουδές τους, το ελληνικό ποσοστό είναι στο 10,1%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος για το 2013 ήταν 12%.

Πηγή : Ημερησία

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: