Κωστόπουλος Βασίλης – Φυσικός

ababababababa

 

Τόπος Γέννησης :Αθήνα

Ημερομηνία Γέννησης : 16-07-1980

Επάγγελμα : Καθηγητής Φυσικής

Εμπειρία : Πολυετής προϋπηρεσία στην διδασκαλία, 6ετής προϋπηρεσία στην εργαστηριακή άσκηση φοιτητών στα εργαστήρια Φυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας (ΕΚΠΑ)

Εκπαίδευση : Υποψήφιος  διδάκτορας, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας του ΕΚΠΑ, πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σεμινάνια σχετικά με την εκπαίδευση : Ψηφιακή Τάξη (ΚΕΚ EROWAY, 2013).

‘Αλλα σεμινάρια : Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (ideke.edu, 2009)

Ενδιαφέροντα : Nαυαγοσωστική,ταξίδια

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *