Κενό νόμου στην προαγωγή του μαθητή στο "νέο" Λύκειο, του Σπύρου Σαγιά.

Κενό νόμου (αναδημοσίευση από AlfaVita)

Απόσπασμα από το άρθρο 3, παρ. 3 του ψηφισμένου πλέον νόμου για το «νέο» Λύκειο:

«Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί: α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας κατά διακριτό γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων: Ελληνικής γλώσσας, Μαθηματικών τουλάχιστον δέκα (10) και τουλάχιστον οκτώ (08) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα. Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α΄ και β΄ του προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β΄ του προηγούμενου εδαφίου, κατά διακριτό ή διακριτά γνωστικά αντικείμενα μαθημάτων ή στα υπόλοιπα μαθήματα, παραπέμπεται σε επανεξέταση σε αυτό ή σε αυτά και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.»

 Τι γίνεται όμως, αν ο μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση α', αλλά πληροί την β';

Αυτό είναι μαθηματικά δυνατόν λόγω της μειωμένης απαίτησης (08) στα υπόλοιπα μαθήματα.

Πχ κάποιος βγάζει 9 και κάτι γενικό βαθμό, έχοντας 10 και κάτι σε ελληνικά και μαθηματικά και 8 ή 9 και κάτι σε όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι μάλιστα μόνο μαθηματικά δυνατό, αλλά θα είναι και σύνηθες με μικροπαραλλαγές. Άρα, αυτός ο μαθητής δεν ικανοποιεί το α' και ικανοποιεί το β'.

Κενό νόμου άραγε;

 Ας κάνουμε μια δεύτερη ανάγνωση του παραπάνω αποσπάσματος του νόμου:

Στην αρχή λέει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για προαγωγή είναι η ικανοποίηση του α' και του β'. Άρα, αν ο μαθητής ικανοποιεί μόνο το β', δεν προάγεται.

Τι παθαίνει όμως;

Επαναλαμβάνει την τάξη; Όχι, γιατί, όπως λέει παρακάτω, αυτό συμβαίνει, όταν δεν ικανοποιεί και το α' και το β'.

Παραπέμπεται σε επανεξέταση; Όχι, γιατί λέει ότι παραπέμπεται σε επανεξέταση κάποιος που δεν ικανοποιεί το β'.

Δηλαδή, σύμφωνα με τον νόμο που ψήφισαν οι πεφωτισμένοι βολευτές μας, ο παραπάνω μαθητής ούτε προάγεται, ούτε επαναλαμβάνει την τάξη, ούτε παραπέμπεται σε επανεξέταση!

Άρα, μάλλον θα τον διώχνουν από το σχολείο οριστικά! Αυτή είναι άλλωστε και η φιλοσοφία του «νέου» Λυκείου.

 Και κάτι ακόμη! 

Ένας μαθητής που παραπέμπεται σε επανεξέταση

«...προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.»

Τα οριζόμενα ως άνω όμως περιλαμβάνουν και την περίπτωση της επανεξέτασης. Αν ο μαθητής το Σεπτέμβριο πετύχει τους ίδιους βαθμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα ως άνω πρέπει πάλι να επανεξεταστεί! Σύμφωνα όμως με το παραπάνω απόσπασμα δεν υφίσταται δεύτερη επανεξέταση.

Αλληλοσυγκρουόμενες διατάξεις!

Για χάρη της παραπάνω προχειροδουλειάς, λοιπόν, που αφορά το μέλλον των παιδιών μας, αλλά και για πολλά άλλα πολύ σπουδαιότερα, καθίστε στον καναπέ σας και απολαύστε το χαζοκούτι...

 Σπύρος Σαγιάς, φυσικός

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *