Καθηγητές δεν θα συνοδεύσουν τους μαθητές τους στις πολυήμερες εκδρομές!

Στο Νομό Μαγνησίας οι καθηγητές αποφάσισαν φέτος να μη συνοδεύσουν τους μαθητές στις μαθητικές εκδρομές, με αποτέλεσμα οι μαθητές έξι Λυκείων να προχωρήσουν σε καταλήψεις.

Οι καθηγητές έλαβαν αυτή την απόφαση μετά την καταδικαστική απόφαση από διαστήριο σε δύο συναδέλφους τους, οι οποίοι είχαν συνοδεύσει μαθητές σε πολυήμερη εκδρομή.

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *