Κίνηση σώματος πάνω σε δύο κεκλιμένα επίπεδα

Α1. Ένα σώμα μικρών διαστάσεων αφήνεται από την κορυφή Α λείου κεκλιμένου επιπέδου, κλίσης φ=30ο και ύψους h1=3,2m. Στη συνέχεια, και αφού το σώμα διανύσει τη διαδρομή (ΓΔ)=4m σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ολισθαίνει ανεβαίνοντας σε δεύτερο κεκλιμένο επίπεδο κλίσης θ. Το σώμα φθάνει στο σημείο Ζ διανύοντας απόσταση (ΔΖ)=4m, και επιστρέφει στο Δ με ταχύτητα μέτρου υ=4m/s. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και κεκλιμένου επιπέδου ΔΖ είναι \mu=\frac{\sqrt{3}}{5} .

sx2

 

Nα υπολογιστούν:

α) Το μέτρο της ταχύτητας του σώματος στο σημείο Γ.

β) Η γωνία κλίσης θ του δευτέρου κεκλιμένου επιπέδου ΔΖ.

γ) Τα μέτρα των επιταχύνσεων του σώματος στα δύο κεκλιμένα επίπεδα.

δ) Ο χρόνος κίνησης του σώματος στη διαδρομή A\rightarrow\Gamma \rightarrow\Delta  \rightarrow Z . (Να γίνει το διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου για τη διαδρομή A\rightarrow\Gamma \rightarrow\Delta  \rightarrow Z\rightarrow\Delta ) .

ε) Το συνολικό ποσό θερμότητας λόγω τριβής που εκλύεται στο περιβάλλον.

Δίνονται: η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2 , οι τριγωνομετρικοί αριθμοί των 30ο, \eta\mu30^{o}=\frac{{1}}{2} \sigma\upsilon\nu30^{o}=\frac{\sqrt{3}}{2} ,   και ότι όταν  το σώμα περνά από τα σημεία Γ και Δ, το μέτρο της ταχύτητάς του δεν μεταβάλλεται.

Δείτε εδώ τη λύση

Posted in Blog – ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *