Κίνηση ανελκυστήρα (όλες οι περιπτώσεις)

Α2. Ο ανελκυστήρας του σχήματος έχει μάζα  Μ=400kg. Από την οροφή του ανελκυστήρα κρέμεται με τη βοήθεια αβαρούς και μη εκτατού νήματος σώμα μάζας m=10kg. Η βαρυτική  επιτάχυνση είναι g=10m/s2.

sxxx

α) Να βρεθεί το μέτρο της τάσης του συρματόσχοινου και της τάσης του νήματος κατά τη διάρκεια που ο ανελκυστήρας κινείται προς τα κάτω με σταθερή ταχύτητα.

β) Να βρεθεί το μέτρο της τάσης του συρματόσχοινου και της τάσης του νήματος κατά τη διάρκεια που ο ανελκυστήρας κινείται προς τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση .

γ) Αν το όριο θραύσης του νήματος είναι Tθρ.=140Ν, προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινείται με σταθερή επιτάχυνση ο ανελκυστήρας, ώστε  το νήμα να μη σπάσει, όποια τιμή και να έχει η επιτάχυνση;

δ) Ποια είναι η μέγιστη τιμή της σταθερής επιτάχυνσης με την οποία πρέπει να κινείται ο ανελκυστήρας προς τα πάνω, ώστε να μη σπάσει το νήμα;

ε) Κάποια στιγμή, το συρματόσχοινο σπάει και ο ανελκυστήρας πέφτει στο κενό. Να βρεθεί το νέο μέτρο  της τάσης του νήματος.

Δείτε εδώ τη λύση

Posted in Blog – ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *