Ιδιωτικό σχολείο χορηγεί παρανόμως άδειες άνευ αποδοχών στους εκπαιδευτικούς!

Σχολείο δίνει, χωρίς να ακολουθεί τη νόμιμη διαδικασία, άδειες άνευ αποδοχών στους εκπαιδευτικούς, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα, ιδίως του Λυκείου.
 
Για το σοβαρό αυτό ζήτημα η ΟΙΕΛΕ απέστειλε έγγραφο προς το ΠΥΣΔΕ Β΄ Αθήνας που μπορείτε να δείτε παρακάτω:

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

(Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)
Αρθ. Ιδρ. Απόφασης Πρωτοδ. Αθηνών 20376/58
Χαλκοκονδύλη 13, 104-32, Αθήνα
Τηλ: 5238148, 5230819
Fax: 5230819
e-mail: oiele@ath.forthnet.gr
oieleomospondia@gmail.com
site:          www.oiele.gr
___________________________________________________________________

Αθήνα, 23/12/2014
Αριθμ. Πρωτ: 38963

ΠΡΟΣ:   Τον Πρόεδρο και τα Μέλη του ΠΥΣΔΕ Β΄ Αθήνας

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, το …. δίνει άδειες άνευ αποδοχών σε εκπαιδευτικούς του χωρίς την νόμιμη διαδικασία. Επειδή η παρανομία είναι προφανής και το πρόγραμμα του σχολείου είναι στον αέρα, παρακαλούμε να ελέγξετε το γεγονός και να προβείτε στα από το νόμο προβλεπόμενα.
Το παραπάνω γεγονός συμβαίνει κατ’ εξακολούθηση τα τελευταία χρόνια με προφανή αλλοίωση στα προγράμματα ιδίως του Λυκείου του σχολείου αυτού. Παρακαλούμε να ελέγξετε αν το ….. εφαρμόζει το νόμο και να μας ενημερώσετε σχετικά.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
α.α.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ            Ο ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΚΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *