Η τροπολογία για την Πληροφορική - Αφαιρείται η Λογοτεχνία

Σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας, προς ψήφιση, στη Βουλή:

Α. προστίθεται το μάθημα της Πληροφορικής και

Β. αφαιρείται το μάθημα της Λογοτεχνίας από τις Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης, β/ ΕΠΕ-Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, γ ΕΠΕ Επιστήμες Υγείας και δ/ ΕΠΕ Ρπιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες

΄Ετσι για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα πανελλαδικώς τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα ανά Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης είναι τα εξής:

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΘΕΤΙΚΕΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΥΓΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ

Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ν.ΓΛΩΣΣΑ

Ν.ΓΛΩΣΣΑ

Ν.ΓΛΩΣΣΑ

Ν.ΓΛΩΣΣΑ

Ν ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤ.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ

ΧΗΜΕΙΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝ.ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΤ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

 

Αφαιρείται το μάθημα των της εισαγωγής στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ, από τις ενδοσχολικές εξετάσεις

Σύμφωνα με την ίδια τροπολογία:

Οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις στη Γ' Τάξη του Γενικού Λυκείου και Δ' Τάξη του Εσπερινού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν τα μαθήματα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, των Θρησκευτικών, της Ιστορίας, της Ξένης Γλώσσας (για τα Εσπερινά Γενικά Λύκεια περιλαμβάνουν μόνο το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας) και τρία (3) από τα μαθήματα της επιλεχθείσας Ομάδας Προσανατολισμού, σε θέματα που είναι κοινά για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου και ορίζονται ως εξής: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *