Η Σχολή Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ αδυνατεί να δεχθεί τους μετεγγραφέντες φοιτητές!

Ομόφωνη Απόφαση του Συμβουλίου Κοσμητείας Σ.Θ.Ε. για το θέμα των μετεγγραφών

Η Σχολή Θετικών Επιστημών με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία εκφράζει τη λύπη και την πλήρη αδυναμία της να υποδεχθεί στα Τμήματά της φοιτητές με τη διαδικασία μεταφοράς θέσης, ιδίως στα Τμήματα όπου απαιτούνται εργαστηριακά μαθήματα.

Με δεδομένη την υποχρηματοδότηση των Τμημάτων της για δεύτερη συνεχή χρονιά για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων υλικών και τη συντήρηση του υπάρχοντος υλικοτεχνικού εξοπλισμού, καθώς επίσης και την έλλειψη κατάλληλου αριθμού εκπαιδευτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού για την στελέχωσή τους, υποβαθμίζεται η υλικοτεχνική υποδομή των εργαστηρίων με συνέπεια την αδυναμία άσκησης σε αυτά ακόμη και των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών χωρίς τη προσθήκη μετεγγραφόμενων φοιτητών.

Η απορρέουσα αποδυνάμωση των Τμημάτων θέτει εν αμφιβόλω την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια διδασκόντων και διδασκομένων και περιορίζει τη δυνατότητα προσφοράς υψηλού επιπέδου σπουδών που σε καμία περίπτωση δεν συνάδουν με το εκπαιδευτικό έργο που θα πρέπει να επιτελεί το μεγαλύτερο ακαδημαϊκό Ίδρυμα της χώρας.

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΡΩΤΣΟΣ

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *