ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Η σχέση μεταξύ αριθμητικού και γεωμετρικού μέσου

ΕΘ1. Θεωρούμε δύο θετικούς ακέραιους αριθμούς α και β. Τι σχέση έχει ο αριθμητικός μέσος  \large \dpi{100} \fn_phv m=\frac{\alpha +\beta }{2}  και γεωμετρικός μέσος  \large \dpi{100} \fn_phv g=\sqrt{\alpha \beta }  των δύο αριθμών α και β;  Αποδεικνύεται η σχέση τους γεωμετρικά;

Δείτε εδώ τη λύση

 

Posted in Blog - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *