Η παλιά Αθήνα. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό!

Posted in IΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *