Η Ιατρική Σχολή Αθηνών στην 19ή θέση Παγκοσμίως!

Παρά τα οικονομικά προβλήματα, την υποχρηματοδότησή των Πανεπιστημίων και την έλλειψη προσωπικου φαίνεται ότι τα Πανεπιστήμια ακόμα αντέχουν στην κρίση που βιώνει η Χώρα μας.

Ενάντια στα εμπόδια που ανακύπτουν, η αριστεία στις μεγάλες σχολές των Πανεπιστημίων διαρκώς επιβεβαιώνεται με νέες διακρίσεις. Σ

την πρόσφατη κατάταξη όλων των Πανεπιστημίων το κόσμου για το 2014, σύμφωνα με την πιο έγκυρη διεθνή κατάταξη «Αcademic Ranking of the World Universities», για τον τομέα της Ιατρικής, για πρώτη φορά η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, καταλαμβάνει την 109η θέση παγκοσμίως!

http://www.shanghairanking.com/FieldMED2014.html

Την πρώτη θέση καταλαμβάνει το Πανεπιστήμιο του Harvard, ενώ μετά από την Ιατρική Σχολή Αθηνών έρχονται πολλά γνωστά Πανεπιστήμια και Ιατρικές Σχολές της Ευρώπης και της Αμερικής.

Πέρυσι στην ίδια κατηγοριοποίηση η Ιατρική Σχολή Αθηνών ήταν στη θέση 162

http://www.shanghairanking.com/FieldMED2013.html Το Πανεπιστήμιο Αθηνών καταλαμβάνει περίπου την 300η θέση ανάμεσα σε όλα τα Πανεπιστήμια παγκοσμίως, ειδικά όμως στη Φυσική, όπως και στην Ιατρική καταλαμβάνει για το 2014 τις θέσεις 101-150.

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *