Η ανακοίνωση του ΙΕΚ ΔΟΜΗ για το «λουκέτο»

Από τον Αύγουστο του 2013 έχει διακόψει τη λειτουργία του το ΙΕΚ ΔΟΜΗ λόγω οφειλών του προς το ΙΚΑ διευκρίνισε με ανακοίνωσή του το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο.

«Για την ύπαρξη των οφειλών αυτών και το ύψος τους, το ΙΕΚ ΔΟΜΗ έχει προσφύγει στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια, μόνα αρμόδια να αποφανθούν για την αλήθεια των ισχυρισμών του» αναφέρεται και προστίθεται: «Η βεβαιωμένη οφειλή με πράξη του ΙΚΑ εις βάρος του ΙΕΚ ανέρχεται στο ποσό του 1.488.444,25 και πρόσθετα τέλη 409.000 ευρώ, και όχι στο εξωφρενικό ποσό των 20.000.000 ευρώ που αναφέρεται σε διάφορα δημοσιεύματα και το οποίο είναι τελείως αναληθές», αναφέρει χαρακτηριστικά το εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι η «παρούσα θέση του ΙΙΕΚ ΔΟΜΗ, πρωτοπόρου εκπαιδευτηρίου έως 08/2013, οφείλεται στον ανηλεή πόλεμο που δέχτηκε από συγκεκριμένο ανταγωνιστή του και από συγκεκριμένο εκδότη-δημοσιογράφο που συνδέεται με επαγγελματική και συγγενική σχέση με αυτόν, και που σκοπό έχει να κυριαρχήσει στην ιδιωτική εκπαίδευση στον τομέα των ΙΕΚ».

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *