Εφαρμογή πάνω στη μονοτονία συνάρτησης

Γ8. Η θερμοκρασία ενός ασθενούς δίνεται (σε 0C) από τη συνάρτηση:

\Theta (t)=-\frac{2}{25}t(t-10)+37

όπου t\in [0,10] είναι ο χρόνος σε ώρες.

Να εξετάσετε αν τη χρονική στιγμή  t=7  ο πυρετός του ασθενούς ανεβαίνει ή κατεβαίνει.

Δείτε εδώ τη λύση

Posted in Blog – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *