Επίλυση εξίσωσης

Α1. Να λυθεί η εξίσωση: 1+β+β23+...+βx=(1+β)(1+β2)(1+β4) (1+β8) με β>0 και \beta\neq 1.

Δείτε εδώ τη λύση

Posted in Blog - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *