ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΕΚ: Διευκρινίσεις

 

Διευκρινίσεις για: 1. την ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών», 2.τη Μεταφορά εξετάστρων και 3. την κατάθεση εξετάστρων και 3. την κατάθεση εξετάστρων μέσω Internet Banking, εξέδωσε ο ΕΟΠΠΕΠ. Για να ανοίξετε τις διευκρινίσεις πατήστε εδώ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ. 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014
Σε συνέχεια της από 22.07.2014 Ανακοίνωσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., το Δ.Σ. του Οργανισμού αποφάσισε ότι θα γίνεται δεκτή η υποβολή της Αίτησης σε έντυπη μορφή και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2014, εκτός της αποστολής μέσω εταιρίας ταχυμεταφοράς και με αποστολή μέσω ταχυδρομείου με την ένδειξη «συστημένο», υπό την προϋπόθεση ότι ο κλειστός φάκελος θα φέρει σφραγίδα ταχυδρομείου με καταληκτική ημερομηνία την 01.08.2014 και 05.08.2014 αντίστοιχα για κάθε κατηγορία υποψηφίου, όπως ορίζεται στην αρχική ανακοίνωση.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στην αρχική ανακοίνωση.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι.Ε.Κ. 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΩΝ
Σας ενημερώνουμε ότι η πληρωμή των εξετάστρων πρέπει να διενεργείται αποκλειστικά με τους ακόλουθους τρόπους:
1. Μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας.
2. Μέσω του Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας επιλέγοντας την ομάδα συναλλαγών «Πληρωμές» και στη συνέχεια ακολουθώντας τα βήματα:
    «Θέλω να πληρώσω»,
    «Οργανισμός»,
    «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»,
    «Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – Είσπραξη παραβόλων εξετάσεων Ι.Ε.Κ.».

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *