Ενηµέρωση υποψηφίων σχετικά µε τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ενηµέρωση υποψηφίων (µαθητών και αποφοίτων) σχετικά µε τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016.

Σχετ.: α) Φ.300/403/262841/Σ.3509/25-9-2014 έγγραφο του Τµ. Εθν. & Στρατ. Εκπ. ΓΕΕΘΑ

 β) Φ.300/413/263395/Σ.3675/7-10-2014 έγγραφο του Τµ. Εθν. & Στρατ. Εκπ. ΓΕΕΘΑ
 γ) Φ.330/446/264619/Σ.4035/29-10-2014 έγγραφο του Τµ. Εθν. & Στρατ. Εκπ. ΓΕΕΘΑ
 
 Σχετικά µε την λειτουργία Τµηµάτων και Σχολών των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016 και την ενηµέρωση των µαθητών της Γ΄ τάξης ηµερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2014-2015,σας γνωστοποιούµε τα ακόλουθα:

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *