Ελλαδάρα ... Euro 2004 the champions!

Posted in IΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *