Εδώ Πολυτεχνείο ... Εδώ Πολυτεχνείο... 41 χρόνια μετά!

Πολυτεχνείο 41 χρόνια μετά ...

Μία κορυφαία πράξη αντίστασης που ακόμη και σήμερα εμπνέει. Ο εορτασμός του Πολυτεχνείου δεν είναι μνημόσυνο, είναι σύμβολο αντίστασης.

Πολυτεχνείο. Η λέξη που έχει συνδεθεί άρρηκτα με την ανατροπή της Χούντας των Συνταγματαρχών, που ηχεί ως συνώνυμο της αντίστασης σε αφτιά παιδιών που δεν γνωρίζουν τα ιστορικά γεγονότα που προηγήθηκαν της εξέγερσης.

Δείτε εδώ όλα τα γεγονότα, για να τα θυμόμαστε οι μεγάλοι και να τα μαθαίνουν οι μικροί.

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *