Δύο οι ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (;) για τις πανελλαδικές του 2016!

Σύμφωνα με τα τελευταία σενάρια που διαρρέουν από το Υπουργείο Παιδείας προκρίνονται βασικές δύο κατευθύνσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ και ΘΕΤΙΚΗ που οδηγούν σε έξι Επιστημονικά Πεδία.

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

[Θετικο-Τεχνολογικές Επιστήμες] & [Επιστήμες Υγείας] & [Οικονομικές Επιστήμες]

ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Φυσική
Μαθηματικά Χημεία
  • Με 5ο Μάθημα: Πληροφορική → Σχολές Πληροφορικής
  • Με 5ο Μάθημα: Βιολογία → Επιστήμες Υγείας
  • Με 5ο Μάθημα: Στοιχεία Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών → Κοινωνικές & Πολιτικές Σχολές Ψυχολογίας

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

[Νομικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές] & [Κοινωνικο-Πολιτικές Επιστήμες] & [Παιδαγωγικές Επιστήμες]

ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Αρχαία Ελληνικά
Ιστορία Λατινικά
  • Με 5ο Μάθημα: Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής → Παιδαγωγικές Επιστήμες
  • Με 5ο Μάθημα: Βιολογία → Νοσηλευτικές ΤΕΙ
  • Με 5ο Μάθημα: Στοιχεία Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών → Κοινωνικές & Πολιτικές Επιστήμες

Ιδιαίτερος συδυασμός ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ απαιτείται για τις ...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Μαθηματικά
Πληροφορικά Αρχές Οικονομικής Επιστήμης

Σημείωση: Η ενοποίηση των Επιστημονικών Πεδίων στις δύο Κατευθύνσεις έχει γίνει ως εξής: Στη Θεωρητική Κατεύθυνση εντάσσονται το 1ο Πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές), το 5ο Πεδίο (Παιδαγωγικές όπως διαμορφώθηκε από τον σχεδιασμό του Νέου Λυκείου), το 4ο Πεδίο (Κοινωνικές, Πολιτικές αλλά όχι Οικονομικές) και μέρος του 3ου. Στη Θετική Κατεύθυνση εντάσσονται: φυσικά το 2ο Πεδίο (θετικές και τεχνολογικές), το 3ο με τις Επιστήμες Υγείας και οι Οικονομικές από το 4ο.

• Το μάθημα «μπαλαντέρ» (πέμπτο) εξετάζεται να λειτουργεί διευκολυντικά ίσως όχι για όλες τις σχολές του δεύτερου επιθυμητού Πεδίου αλλά για έναν αριθμό αυτών. Αναμένονται τα κριτήρια.

Πηγή: http://360pedia.gr/

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *