Διεθνής διάκριση για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Την 51η θέση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, σε μια από τις σημαντικότερες διεθνείς κατατάξεις, την Quacquarelli Symonds (QS), κέρδισε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Η νέα, σπουδαία διάκριση αφορά στην κατηγορία των ιδρυμάτων που παρέχουν Μεταπτυχιακά Προγράμματα Πλήρους Φοίτησης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (full-time MBA).

Στη διεθνή λίστα κατάταξης QS Global 200 Business Schools αξιολογούνται περίπου 3.000 πανεπιστήμια από όλον τον κόσμο, ενώ μόλις τα 500 καλύτερα αυτών συμπεριλαμβάνονται και κατατάσσονται ξανά ανά γεωγραφική περιοχή. Τα κριτήρια της κατάταξης είναι ουσιαστικά δύο: η φήμη των αποφοίτων στην παγκόσμια αγορά εργασίας (με 85% βαρύτητα) και η φήμη του ιδρύματος στην ακαδημαϊκή κοινότητα (με 15% βαρύτητα), στοιχεία τα οποία συγκεντρώνονται μέσα από ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν εργοδότες και ακαδημαϊκοί από όλον τον κόσμο. Για την κατάταξη αυτή, συμμετείχαν περίπου 64.000 ακαδημαϊκοί και 29.000 εργοδότες.
Στην ίδια λίστα, το ΟΠΑ συγκαταλέγεται για το 2014 στα ιδρύματα με πολύ υψηλή ερευνητική απόδοση (very high research intensity), ενώ στην κατηγορία «Κοινωνικές Επιστήμες» κατατάσσεται παγκοσμίως στην 286η θέση. Επιπρόσθετα, στο πεδίο Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στις θέσεις 151-200 και στο πεδίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στις θέσεις 101-150.
Για τις παραπάνω κατατάξεις, λαμβάνονται στοιχεία σχετικά με την έρευνα από τη βάση δεδομένων Scopus του οργανισμού Elsevier, ενώ τα υπόλοιπα κριτήρια είναι ο διεθνής χαρακτήρας του ιδρύματος, η φήμη σε εργοδότες και ακαδημαϊκή κοινότητα και, τέλος, η σχέση μεταξύ αριθμού φοιτητών και διδακτικού προσωπικού.
Η νέα διάκριση του Οικονομικού Πανεπιστημίου έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακήρυξη του σε «Top Business School» με τέσσερα αστέρια διάκρισης (σε σύνολο πέντε) μεταξύ των 1.000 καλύτερων Βusiness Schools του κόσμου. Έτσι, κατέλαβε την 47η θέση μεταξύ των 241 καλύτερων Business Schools της δυτικής Ευρώπης, σύμφωνα με μια από τις εγκυρότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις παγκοσμίως, την Eduniversal Business Schools Ranking Results.

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *