Διεγέρσεις και αποδιεγέρσεις στο άτομο του υδρογόνου

XΓ5. Το ηλεκτρόνιο στο άτοµο του υδρογόνου βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση.

I. Το ηλεκτρόνιο απορροφά φωτόνιο συχνότητας f και µεταπίπτει στη 2η διεγερµένη κατάσταση.

Να υπολογίσετε:

α. Την ενέργεια  που απορρόφησε το άτομο για τη μετάβαση του ηλεκτρονίου του στη 2η διεγερμένη κατάσταση.

β. Την τιμή της συχνότητας f του φωτονίου.

 γ. Την ελάχιστη ενέργεια που πρέπει να απορροφήσει το διεγερµένο άτοµο, ώστε το ηλεκτρόνιο να βρεθεί εκτός του ηλεκτρικού πεδίου του πυρήνα.

 II. Το ηλεκτρόνιο παραµένει στη διεγερµένη κατάσταση για ελάχιστο χρόνο και αποδιεγείρεται.

α. Πόσα διαφορετικά φωτόνια εκπέμπονται;

β. Ποια σχέση συνδέει τις συχνότητες των φωτονίων αυτών;

Δίνονται η σταθερά του Rydberg (RH) και η σταθερά του Planck (h).

Δείτε εδώ τη λύση:

Posted in Blog – ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *