ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (31.01.16)

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: Γεωμετρία

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: Ν. Γλώσσα Γ.Π.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: (ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) Βιολογία Προσανατολισμού

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: (ΓΟΠ ΣΠΟΥΔΩΝ) Α.Ο.Θ. Προσανατολισμού

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) Ιστορία Προσανατολισμού

Posted in ¨ΑΝΟΔΟΣ¨: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *