ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (η ύλη σε όλα τα μαθήματα)

Την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου από τις 10.00 έως 23.30

  • Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Άλγεβρα

(Απόλυτα - ρίζες)

 

  • Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
  • Θετικών Σπουδών

Φυσική Προσανατολισμού

(κινητική θεωρία αερίων & εισαγωγή θερμοδυναμική)

  • Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχαία Προσανατολισμού

(Λυσίας Υπερ Μαντιθέου 1-8)

  • Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
  • Θετικών Σπουδών

Χημεία Προσανατολισμού

(Ιοντική ισορροπία & pH)

  

  • ΓΟΠ Σπουδών

Μαθηματικά Προσανατολισμού

(Παράγωγοι)

  • Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχαία Προσανατολισμού

(Πολιτεία 11-13 & Ηθικά 1-5)

Posted in ¨ΑΝΟΔΟΣ¨: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *