ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 15.11.2015

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: Xημεία

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΤΙΚΩΝ): Άλγεβρα Γ.Π.

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ): Αρχαία ΠΡΟΣ.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΤΙΚΩΝ): Φυσική ΠΡΟΣ.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΤΙΚΩΝ): Βιολογία ΠΡΟΣ.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ): Λατινικά ΠΡΟΣ.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΟΙΚΟΝ. & ΠΛΗΡΟΦ.): Ανάπτ. Εφαρμογών σε Πρ. Περιβάλλον ΠΡΟΣ.

Posted in ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 2015-16 and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *