Δημήτριος Χρήστου – Μαθηματικός

7Capture

 

Σπουδές:

Διδάκτωρ Μαθηματικών του Πανεπιστημίου CityUniversityLondon, UnitedKingdom.

Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επάγγελμα: Καθηγητής Μαθηματικών – Ερευνητής

Εμπειρία: 10ετής προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Συγγραφική δραστηριότητα

  • Άλγεβρα Α΄ Λυκείου
  • Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Β΄ Λυκείου
  • Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ΄ Λυκείου
  • Δημοσίευση άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κρίσης:
  • Journal of Computational and Applied Mathematics,
  • Journal of Applied Numerical Mathematics,
  • Journal of Applied Numerical Analysis and Computational Mathematics.

Ενδιαφέροντα: Αθλητισμός, Εφαρμογές Πληροφορικής, Ερασιτεχνική Αστρονομία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *