Δείτε τα προγράμματα σπουδών για τα μαθήματα της Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Την  αναστολή εφαρμογής   των νέων Προγραμμάτων Σπουδών για  τα μαθήματα της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, από το επόμενο σχολικό έτος υπέγραψε ο Αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης .

Σύμφωνα με την απόφαση από το σχολικό έτος 2015-16, θα ισχύσουν τα παλαιότερα προγράμματα που είναι τα εξής (πατήστε παρακάτω στο κάθε πρόγραμμα για να το ανοίξετε και ΠΡΟΣΟΧΗ ισχύουν τα ΝΕΑ προγράμματα Σπουδών μόνο για τη Γ΄ Λυκείου!):

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Θρησκευτικά 2289/Γ2/26−03−1998 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 406)

Νεοελληνική Γλώσσα 1088/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 561)

Νεοελληνική Λογοτεχνία 1091/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 344)

Ιστορία 47341/Γ2/13−05−2005 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 696)

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 2861/Γ2/12−05−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 1342)

Βιολογία 1096/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 366)

Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών 8212/Γ2/28−01−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 131), άρθρο 24 περίπτωση Α «Σκοποί διδασκαλίας του μαθήματος»

Ξένη Γλώσσα Αγγλικά 3994/Γ2/30−08−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 1868)

Γαλλικά 2896/Γ2/16−08−2000 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 1082)

Γερμανικά Π.Δ. 262/1997 (ΦΕΚ Α ́ 189)

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 1090/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 342)

Ιστορία 101609/Γ2/30−09−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 1313), όπως τροποποιήθηκε με την 47341/Γ2/13−05−2005 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 696)

Λογοτεχνία 63803/Γ2/06−07−2004 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 1064)

Κοινωνιολογία 99624/Γ2/17−09−2003 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 1374)

ΝΕΟ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθηματικά 2861/Γ2/12−05−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 1342)

Φυσική 10583/Γ2/03−02−2003 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 150)

Βιολογία 1096/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 366)

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) 1083/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 345)

ΝΕΟ: ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *