Δείτε εδώ τις παρεχόμενες υποτροφίες σε ιδρύματα της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού

Τις υποτροφίες για το 2015-2016 που προκηρύχθηκαν από ιδιωτικούς φορείς και ιδρύματα και αφορούν σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο συγκεντρώσαμε και παρουσιάζουμε αναλυτικά παρακάτω. Πρόκειται για δεκάδες υποτροφίες τόσο σε ιδρύματα της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών έχουν ξεκινήσεις και στις περισσότερες περιπτώσεις ολοκληρώνονται μέσα στο Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ

Για το πρόγραμμα υποτροφιών του εξωτερικού γίνονται δεκτές αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές στους παρακάτω κλάδους: Ναυτιλιακές Σπουδές, Ναυτικό Δίκαιο, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Οικονομικές Επιστήμες, Νομική, Μαθηματικά, Πληροφορική. Οι υποψήφιοι για σπουδές εκτός Ευρώπης θα πρέπει να δικαιολογούν απόυτα το κριτήρι της επιλογή του ως προς το –συγκριτικά με τη Ευρώπη- προσφερόμενο επίπεδο σπουδώνω στον συγκεκριμένο κλάδο.

Το πρόγραμμα αφορά:

Υποτροφίες για σπουδές σε προδιδακτορικό επίπεδο αποκλειστικά στο εξωτερικό διάρκεια έως 24 μηνών (Master, DEA, ως αυτοτελές δίπλωμα για τους υποψηφίους που δεν αποκοπούν σε διδακτορικές σπουδές ή ισότιμο δίπλωμα αυτών). Απευθύνονται σε υποψηφίους, οι οποίοι επιδιώκουν μεταπτυχιακή γενική ή ειδική κατάρτιση και μετεκπαίδευση εκτός Ελλάδος.

Υποτροφίες για σπουδές σε διδακτορικό επιπέδου (PhD, Doctorat κ.λπ) διάρκεια μέχρι 24 μηνών.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία αυτά που στοιχειοθετούν την ικανότητα του υποψηφίου για την πραγματοποίηση πρωτότυπης έρευνα πάω σε συγκεκριμένο θέμα ή γνωστικό αντικείμενο. Οι υποτροφίες αυτές απευθύνονται μόνο σε υποψηφίους με σαφή προσανατολισμό στη ακαδημαϊκή και ερευνητική σταδιοδρομία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές στους παρακάτω κλάδους: Ναυτιλιακές Σπουδές, Ναυτικό Δίκαιο, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Οικονομικές Επιστήμες, Νομική, Μαθηματικά, Πληροφορική.

Το πρόγραμμα αφορά:

Υποτροφίες για σπουδές σε προδιδακτορικό επίπεδο αποκλειστικά στο εσωτερικό διάρκειας έως 24 μηνών.

Υποτροφίες για σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο (PhD, Doctorat κ.λπ) διάρκεια μέχρι 24 μηνών.

Η γραμματεία του ιδρύματος θα χορηγεί έντυπα αιτήσεων και θα παραλαμβάνει αιτήσεων μέχρι τη λήξη προθεσμία υποβολής για το 16ο Πρόγραμμα Υποτροφιών (20/02/2015) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00 – 16:00 στη διεύθυνση: Ζεφύρου 58Β, 175 64 Π. Φάληρο (τηλέφωνο (210-4598900)www.propondis.gr

ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ

Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή προκηρύσσει το τριακοστό πρώτο κατά σειρά πρόγραμμα μεταπτυχιακών υποτροφιών εξωτερικού για τους εξής κλάδους:

    Τέχνη και Διαδίκτυο (Πολιτισμική Τεχνολογία και Επικοινωνία)

    Αρχιτεκτονική

    Οικονομία της Τέχνης

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικώς στον αριθμό 210 72.52.896 σε εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή) και ώρες (09:00-17:00) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.goulandris.gr.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων με πλήρη δικαιολογητικά ορίζεται η 31η Μαρτίου 2015 (διεύθυνση: Π. Αραβαντινού 6, 106 74 Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι έως 30 ετών.

Εάν κάποιο από τα θέματα της προκήρυξης σας ενδιαφέρει και επιθυμείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα για την χορήγηση της υποτροφίας, παρακαλούμε θερμά να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία της Επιτροπής Υποτροφιών στο τηλέφωνο 210 72.52.896 προκειμένου να ενημερωθείτε εκτενώς σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ)

Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 38ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2015/2016 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Θα χορηγηθούν συνολικά για όλα τα επιστημονικά και καλλιτεχνικά πεδία 80 τουλάχιστον υποτροφίες, με ημερομηνία έναρξης την 1η Σεπτεμβρίου 2015, στα ακόλουθα επίπεδα σπουδών:

A. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Γ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ)

Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 16ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2015/2016, για Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα σε δημόσια Πανεπιστήμια (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών). Θα χορηγηθούν συνολικά 50 τουλάχιστον υποτροφίες, με ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου 2015, για σπουδές που οδηγούν σε:

A. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Αντιπρόσωπος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης στην Ελλάδα
Προγράμματα Υποτροφιών προς Έλληνες
Αισχίνου 4, 105 58 Αθήνα

Τηλ. - Υποτροφίες Εξωτερικού: 210 3713052, 210 3713053, 210 3713054
Τηλ. - Υποτροφίες Εσωτερικού: 210 3713 055, 210 3713 057
Τηλ. - Υποτροφίες Ειδικού Προγράμματος Ομίλου Ωνάση: 210 3713 055
Fax: 210 3315 913 

Ηλ. διεύθυνση: fph@onassis.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 2 Φεβρουαρίου 2015.Παρακαλείσθε να μελετήσετε το κείμενο της Προκήρυξης & των Συχνών Ερωτήσεων πριν τη συμπλήρωση της Αίτησης. Σε περίπτωση που συναντήσετε πρόβλημα στην υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Υποτροφιών (E-mail: fph@onassis.gr, Πρόγραμμα Εξωτερικού: 210 3713052-54, Πρόγραμμα Εσωτερικού: 210 3713 055 & 210 3713057, Ειδικό Πρόγραμμα Ομίλου: 210 3713 055).

ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:
    
1)    Συχνές Ερωτήσεις 
2)    Έντυπο συστατικής επιστολής στην Ελληνική γλώσσα 
3)    Έντυπο συστατικής επιστολής στην Αγγλική γλώσσα
4)    Υπόδειγμα βεβαίωσης βαθμολογικής κατάταξης υποψήφιου (στην Ελληνική γλώσσα) 
5)    Υπόδειγμα βεβαίωσης βαθμολογικής κατάταξης υποψήφιου (στην Αγγλική γλώσσα)
6)    Κανονισμός Υποτροφιών

371052, 210 3713053, 210 3713054, τηλ - Υποτροφίες Εσωτερικού: 2103713055, 2103713057, e-mail: fph@onassis.gr

 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

 Το ίδρυμα Μποδοσάκη χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε ελληνικά ή αλλοδαπά πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Οι αιτήσει μπορούν να κατατεθούν έως τις 2 Μαρτίου. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν πτυυχιο9ύχοι ή τελειόφοιτοι φοιτητές του Πανεπιστημιακού τομέα των ΑΕΙ πολλών επιστημονικών κλάδων και για τα αντίστοιχα πεδία μεταπτυχιακών πεδίων. Ακολουθούν οι 10 επιστημονικοί κλάδοι. Αναφορικά με τα πεδία, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του ιδρύματος για περισσότερες πληροφορίες:

  1. Βιολογίας (χωρίς περιορισμό πεδίων μεταπτυχιακών σπουδών)
  2. Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης.
  3. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
  4. Περιβαλλοντικών Επιστημών (χωρίς περιορισμό πεδίων μεταπτυχιακών σπουδών)
  5. Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων  Μαθηματικών, στατιστικής , Φυσικής, Χημείας, Φαρμακευτικής , Γεωπονίας
  6. Ιατρικής
  7.  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας & Πολεοδομίας
  8.  Μηχανολόγων και Ναυπηγών Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων. Το ίδρυμα Μποδοσάκη θα χορηγήσει κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2015-2016 και 4 μεταδιδακτορικές υποτροφίες στα εξής πεδία: Ενεργειακή τεχνολογία, τεχνολογία και μηχανική του περιβάλλοντος, ανοσοβιολογία, αναγεννητική ιατρική, γενετική, γονιδιωματική υπολογιστική, καρκινογένεση, νευροεπιστήμες, φαρμακολογία

 Πληροφορίες : 2103227973 www.bodossaki.gr

 ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 Σε πτυχιούχους ελληνικής ή κυπριακής υπηκοότητας θα δοθούν υποτροφίες από την Βρετανική Σχολή Αθηνών που θα καλύπτουν τα έξοδα σύντομων επισκέψεων στη Μ. Βρετανία για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μελέτης ή έρευνας σε τομείς όπως:

  - ελληνική και κυπριακή αρχαιολογία,

  - τέχνη,

  - ιστορία,

  - γλώσσα,

  - φιλολογία,

  - θρησκεία,

  - φιλοσοφία,

  - εθνολογία,

  - ανθρωπολογία,

  - γεωγραφία,

καθώς και η εφαρμογή των θετικών επιστημών για τη μελέτη οποιουδήποτε από τα παραπάνω θέματα.

Δεν θα χορηγηθούν υποτροφίες για τις φυσικές επιστήμες (ιατρική, φυσική κ.λπ.).

Αντικείμενο

Το αντικείμενο της έρευνας/μελέτης πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένο και να καταδεικνύει την ευνοϊκή επίδραση που θα δεχθεί ο ερευνητής από την πρόσβαση που θα έχει σε παραπεμπτικό υλικό (σε βιβλιοθήκες ή μουσεία ή πανεπιστημιακές σχολές) ή και την επιστημονική γνώση και εμπειρία η οποία προσφέρεται στη Βρετανία, αλλά όχι στην Ελλάδα/Κύπρο.

Οι υποτροφίες συνήθως δεν αφορούν εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία ή τις πραγματοποιούν ήδη. Επίσης, δεν αφορούν κατά κανόνα εκείνους οι οποίοι διεξάγουν μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση ένας σαφώς καθορισμένος τίτλος προτεινόμενης μελέτης ενδεχομένως να αιτιολογήσει μια εξαίρεση.

Ποσό Υποτροφίας

Το προσφερόμενο ποσό είναι £1.000 το μήνα, καθώς και κάλυψη ενός αεροπορικού εισιτηρίου με επιστροφή μέχρι το ποσό των £300. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι κάτω των 45 ετών. Επίσης, πιθανώς να προτιμηθούν υποψήφιοι που δεν έχουν μακρά εμπειρία σπουδών στη Μ. Βρετανία.

Η Σχολή προτίθεται να προσφέρει τουλάχιστον δύο υποτροφίες κάθε χρόνο. Καμία υποτροφία δεν θα υπερβεί το διάστημα των τριών μηνών. Οι επιτυχόντες μπορούν να πραγματοποιήσουν την έρευνα σε κάποιο πανεπιστήμιο, μουσείο ή ανάλογο ερευνητικό ή εκπαιδευτικό κέντρο της Μ. Βρετανίας, κάτω από την επίβλεψη ενός καθηγητή. Μία σύντομη περίληψη της εργασίας θα πρέπει να υποβληθεί στην αγγλική γλώσσα μόλις τελειώσει η επίσκεψή τους. Αιτήσεις από προηγούμενους κατόχους Υποτροφιών Εκατονταετηρίδος Β.Σ.Α. δεν θα ληφθούν υπόψη, εάν δεν έχει παρέλθει διάστημα πέντε ετών από τη χορήγηση της υποτροφίας.

Απαιτείται να προηγηθεί της αίτησης επαφή των υποψηφίων με τους επιβλέποντες καθηγητές, καθώς και με τα βρετανικά επιστημονικά ιδρύματα στα οποία προτίθενται να διεξάγουν την έρευνα.

Δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα, να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση school.administrator@bsa.ac.uk

   Βιογραφικό σημείωμα που να περιλαμβάνει έναν κατάλογο δημοσιεύσεων, εάν υπάρχουν.

   Περιγραφή της έρευνας ή της μελέτης που προτίθεται να κάνει ο υποψήφιος (μέχρι 500 λέξεις), όπου θα αναφέρονται οι συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους πρέπει να γίνει η έρευνα στη Μ. Βρετανία, καθώς και η διάρκεια και ο τόπος μελέτης.

   Τα ονόματα και οι διευθύνσεις δύο ατόμων που έχουν δεχθεί να δώσουν εμπιστευτικές ακαδημαϊκές συστάσεις και πληροφορίες για τον υποψήφιο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω συστατικές επιστολές θα παραληφθούν από τη Βρετανική Σχολή Αθηνών το αργότερο μέχρι την 30ή Ιανουαρίου 2015.

   Διεύθυνση και τηλέφωνο υποψηφίου.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 17.00 της 30ής Ιανουαρίου 2015. Οι αρχικώς επιλεγέντες υποψήφιοι θα προσκληθούν για μια συνέντευξη στις 17 Φεβρουαρίου 2015. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα. Απαντήσεις θα σταλούν σε όλους τους υποψήφιους μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2015.

Οι υποτροφίες πρέπει να γίνουν αποδεκτές από τους υποψήφιους για το ακαδημαϊκό έτος Οκτωβρίου 2015 – Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Γραμματέα της Βρετανικής Σχολής Αθηνών στο τηλέφωνο 211 1022800 (Δευτέρα-Παρασκευή, 09.00-13.00).

 ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ

 1) Τη χορήγηση 3 υποτροφιών, με επιλογή, σε Έλληνες φοιτητές, που θα εισαχθούν ως πρωτοετείς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016 σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού Τομέα, μέσω του συστήματος Πανελληνίων Εξετάσεων, και οι οποίοι θα έχουν αποφοιτήσει το 2015 από Γενικά Λύκεια ή Λυκειακές Τάξεις (με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς") ελληνικού νησιού, το οποίο απέχει από τον Πειραιά περισσότερα από 60 ναυτικά μίλια και ο μόνιμος πληθυσμός του να μην υπερβαίνει τους 3.500 κατοίκους, βάσει της τελευαίας απογραφής του 2011.

2) Τη χορήγηση τριών (3) χρηματικών βραβείων ποσού εκάστου εξ αυτών 1.000 ευρώ σε όσους από τους ανωτέρω υποψηφίους επιτύχουν τον υψηλότερο βαθμό πρόσβασης και δεν έχουν επιλεγεί για τη χορήγηση υποτροφίας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους οικονομική αδυναμία για την αντιμετώπιση σπουδών Α.Ε.Ι. και σε κάθε περίπτωση το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 25.000 ευρώ κατά το έτος 2014.

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 - 7488703.

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  LEIBNIZ

 Το Ινστιτούτο Leibniz δέχεται αιτήσεις ερευνητικές υποτροφίες από όλο τον κόσμο για τη διεξαγωγή ειδικής έρευνας σε ινστιτούτα του Συλλόγου Leibniz στη Γερμανία. Οι υποτροφίες χορηγούνται για 12 μήνες.

Το Leibniz-DAAD Πρόγραμμα Υποτροφιών περιλαμβάνει μηνιαία δόση €2,000, ασφάλεια υγείας, ατυχημάτων και προσωπικής ευθύνης στη Γερμανία, ένα ερευνητικό επίδομα των €460 ετησίως και δύο μήνες μαθήματα Γερμανικών στη Γερμανία (αν θέλετε).

Θέμα Μελέτης

Το Ινστιτούτο διεξάγειέρευναστους ακόλουθους τομείς: : Humanities and Education, Economics, Social and Spatial Sciences, Life Sciences, Mathematics, Natural and Engineering Sciences and Environmental Sciences.

Αιτήσεις

Καταληκτική ημερομηνία έχει ορισθεί η 16η Μαρτίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στην ιστοσελίδα: http://scholarship-positions.com.

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *