Δείτε εδώ τα θέματα και τις λύσεις στα μαθήματα: Μαθηματικά Κατ. & Αρχαία Ελληνικά Κατ.

Σήμερα, Δευτέρα, στις Πανελλαδικές οι υποψήφιοι εξετάζονται στα Μαθηματικά (Θετικής & Τεχνολογικής) καθώς και στα Αρχαία Ελληνικά (Θεωρητικής Κατεύθυνσης).

Δείτε εδώ σε λίγο τα θέματα και τις προτεινόμενες λύσεις και απαντήσεις στα μαθήματα αυτά.

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *