Δείτε εδώ τα θέματα και τις λύσεις στα μαθήματα: Βιολογία Γ.Π., Φυσική Γ.Π., Μαθηματικά & Στοιχ. στατιστικής και Ιστορία Γ.Π.

Σήμερα, Τετάρτη, στις Πανελλαδικές οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα Βιολογίας, Φυσικής, Μαθηματικών και Ιστορίας.

Δείτε εδώ σε λίγο τα θέματα και τις προτεινόμενες λύσεις και απαντήσεις σε όλα τα μαθήματα.

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *