Βγήκε η προκήρυξη για τις στρατιωτικές σχολές. Ποιες είναι οι προθεσμίες.

Βγήκε η προκήρυξη για τις στρατιωτικές σχολές. Η προθεσμία υποβολής αίτησης είναι μέχρι και τις 12/5.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την προκήρυξη.

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *