ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2015

επιτυχια 1. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

2. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

3. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

4. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

5. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

6. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

7. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

8. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

9. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ(ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

10. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ(ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2015.xls

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΠΕΡΣΙ (2014)

1. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90%_Έτη 2015&2014.xls

2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014_Έτη 2015&2014.xls

3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013_Έτη 2015&2014.xls

4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ_Έτη 2015&2014.xls

5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ 10%-2014_Έτη 2015&2014.xls

6. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ 10%-2013_Έτη 2015&2014.xls

 

One Comment

  1. Pingback: α παράδοξα των φετινών Πανελληνίων: Με 1,13 σε ΤΕΙ και με 3,37 σε ΑΕΙ! | ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΔΟΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *