Βάσσης Δημήτρης - Φυσικός

2222222

 

Σπουδές: Πτυχιούχος του Φυσικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επάγγελμα: Καθηγητής Φυσικής

Εμπειρία: 20ετής προϋπηρεσία στη διδασκαλία.

Συγγραφική δραστηριότητα: 

  • Η Φυσική της Β΄ Γυμνασίου
  • Η Φυσική της Γ΄ Γυμνασίου
  • Η Φυσική της Α΄ Λυκείου
  • Η Φυσική Γενικής Παιδείας της Β΄ Λυκείου
  • Η Φυσική Κατεύθυνσης της Β΄ Λυκείου
  • Η Φυσική Γενικής Παιδείας  της Γ΄ Λυκείου
  • Η Φυσική Κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου

Ενδιαφέροντα: Αθλητισμός, κινηματογράφος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *