ΧΗΜΕΙΑ - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Γ.Μ.Τ. - Ονοματολογία)

iupacXHMEIA B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: Φ.Ε.1 (Γ.Μ.Τ. - ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ)

Γιάννης Καρυοφύλλης

εκφωνήσεις απαντήσεις
Posted in ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *