Νέες αλλαγές στο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα της Πληροφορικής!

Νέες αλλαγές στο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα της Πληροφορικής
Στην παράγραφο 8 του άρθρου 2, στο τέλος της παραγράφου, μετά τη φράση “Τμήμα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις”, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: “Για τμήματα της πληροφορικής εξεταζόμενο μάθημα θα είναι η πληροφορική. Οι άλλες σχολές και τα τμήματα, για τις οποίες θα είναι εξεταζόμενο μάθημα η πληροφορική, θα ορίζονται με απόφαση της ΑΔΙΠ, η οποία θα εκδίδεται μέχρι την 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους.
Αυτή είναι η νομοτεχνική βελτίωση για το μάθημα της Πληροφορικής, την οποία και παρουσίασε στην αρχή της συζήτησης για την ψήφιση του νομοσχεδίου για την Έρευνα ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Γεωργαντάς.

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *