Αυξήθηκαν οι μαθητές που εξετάζονται προφορικά

Σε 3.503 ανέρχονται φέτος οι μαθητές που εξετάστηκαν προφορικά στις πανελλαδικές εξετάσεις σύμφωνα με στοιχεία της Δ/νσης Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Παιδείας. Ο αριθμός των προφορικώς εξεταζομένων μαθητών είναι ελαφρά αυξημένος συγκριτικά με το προηγούμενο σχολικό έτος 3156/98980 3.19% όπου το ποσοστό τους έφθασε το 3.19% έναντι 3.68% του 2014.

Με βάση τα στοιχεία παρατηρείται σταδιακή αύξηση των υποψηφίων καθώς στα μεν Γενικά Λύκεια από το 2,09% επί του συνόλου των εξετασθέντων το 2010 το ποσοστό τους το 2014 ανήλθε στο 2.99%. Ακόμα πιο αυξημένο είναι το ποσοστό των μαθητών που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία αφού το 2010 το ποσοστό τους ήταν 3.95% ενώ το 2014 ξεπέρασε το 5% φθάνοντας τις 5,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Αύξηση των μαθητών που εξετάζονται προφορικά παρατηρείται και στα ΕΠΑΛ όπου στα μεν δημόσια το 5,41% του 2011 διαμορφώθηκε σε 6,24% το 2014 ενώ στα ιδιωτικά ΕΠΑΛ για το 2014 το ποσοστό τους έφθασε το 15.15% ( 10 από τους 66 υποψηφίους).

ΕΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ

  ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
2014 2208 73792 2.99% 237 4560 5.2%
2013 1971 76004 2.59% 229 4997 4.58%
2012 1922 79781 2.41% 198 5109 3.88%
2011 1658 80345 2.06% 208 5242 3.97%
2010 1775 85011 2.09% 227 5746 3.95%
ΕΤΟΣ ΕΠΑΛ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΠΑΛ
  ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
2014 1048 16783 6.24% 10 66 15.15%
2013 952 17928 5.31% 4 51 7.84%
2012 978 18087 5.41% 12 90 13.33%
Ποιοι εξετάζονται προφορικά:

Εξετάζονται προφορικά σε βαθμολογικά ή ειδικά εξεταστικά κέντρα εξεταζόμενοι που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση διότι:

1. Είναι τυφλοί, σύμφωνα με το ν.958/79 (ΦΕΚ 191 Α) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%,

2. Έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα,

3. Πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,

4. Πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,

5. Παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία

6. Παρουσιάζουν το φάσμα αυτισμού

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι αν κάποιος υποψήφιος σπάσει το χέρι του θα εξεταστεί προφορικά.

 

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *