Ατομική θεωρία

Α4. α) Να βρεθεί ο αριθμός των πρωτονίων, ηλεκτρονίων και νετρονίων του ατόμου 35Cl (Z=17).

β)   Το άτομο του ασβεστίου (Ca) έχει 20 ηλεκτρόνια και ίσο αριθμό νετρονίων.  Να βρεθεί ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός του ατόμου του ασβεστίου.

γ)   Να υπολογιστεί ο μαζικός αριθμός του ατόμου του οξυγόνου, αν είναι γνωστό ότι στην περίπτωση του ανιόντος 8O2- ο αριθμός των νετρονίων του είναι κατά 2 μικρότερος από τον αριθμό των ηλεκτρονίων του.

Δείτε εδώ τις λύσεις

Posted in Blog – ΧΗΜΕΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *